Politika společnosti

Představení společnosti

VS-build, s.r.o. je dynamická společnost zabývající se stavební činností se zaměřením na výstavbu a rekonstrukci občanských a průmyslových objektů, dále na výstavbu inženýrských sítí a realizaci dopravních staveb.

Spokojenost zákazníků

 • maximálně uspokojovat potřeby zákazníků – pouze spokojený zákazník se k nám rád vrátí
 • předávat stavební díla bez vad a nedodělků ve vysoké kvalitě provedených stavebních prací a ve sjednaných termínech
 • používat kvalitní moderní stavební technologie

Neustálé zlepšování

 • plnění požadavků ISO 9001, ISO 14 001
 • neustálé zvyšování efektivnosti zavedeného systému řízení
 • zlepšování pracovního vybavení zaměstnanců a jejich podmínek pro práci
 • podílení se všech zaměstnanců na udržování a zlepšování systému řízení ve firmě

Vztah k životnímu prostředí

 • závazek prevence znečištění a poškození ŽP
 • využívání materiálů a technologií co nejšetrnějších k ŽP při udržení kvality díla
 • dodržování legislativy z oblasti životního prostředí
 • minimalizace odpadů
 • snižování spotřeby zdrojů (materiály, energie, paliva, voda)
 • zajištění informovanosti všech zaměstnanců a subdodavatelů o dopadech jejich činností na ŽP