III/15286 Rozšíření komunikace - Šlapanice - VS-Build s.r.o.

III/15286 Rozšíření komunikace – Šlapanice

Realizace 9/2012 - 12/2012

Kategorie Inženžrské a dopravní stavby

Stavbou je rozšíření silnice III/15286 vč.souvisejících investic (přeložka VO, kabelů NN, O2, prodloužení chodníků atd.).