MŠ Kamechy – I. etapa, MČ Brno - Bystrc - VS-Build s.r.o.

MŠ Kamechy – I. etapa, MČ Brno – Bystrc

Realizace 3/2011 - 1/2012

Kategorie Pozemní stavby

Výstavba objektu Mateřské školky.

Součástí dodávky bylo provedení zemních prací, základů, provedení svislých konstrukcí, vodorovných konstrukcí, železobetonových konstrukcí, ocelových a zámečnických konstrukcí, zateplení objektu vč.klempířských prvků, provedení kompletní skladby střešního pláště, provedení všech výplní otvorů vnitřních i venkovních, provedení omítek, konstrukcí podlah, obkladů, dlažeb, dřevěných obkladů, dále provedení kompletní elektroinstalace, ústředního topení a zdravotechniky, dále provedení přípojky elektro, parovodu, splaškovou a dešťovou, provedení úprav sportovní zahrady a zpevněných ploch.