Národní centrum zahradní kultury, Podzámecká zahrada – Zahradnictví Kroměříž - VS-Build s.r.o.

Národní centrum zahradní kultury, Podzámecká zahrada – Zahradnictví Kroměříž

Realizace 8/2011 - 8/2012

Kategorie Pozemní stavby

Předmětem stavby byla výstavba nového technického zázemí pro zahradní správu areálu. Jedná se o stavbu tří halových objektů a zpevněných ploch. Celý areál Podzámecké zahrady je národní kulturní památkou, zapsanou do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.