Obytný soubor Sadová – Na Výsluní - VS-Build s.r.o.

Obytný soubor Sadová – Na Výsluní

Realizace -

Kategorie Pozemní stavby

Obytný soubor Sadová – Na Výsluní – hlavní komunikace a inženýrské sítě
Obytný soubor Sadová – Na Výsluní – vnitřní komunikace a inženýrské sítě v obytném souboru

Předmětem stavby je provedení inženýrských sítí a dopravní obslužnosti území za účelem prodeje pozemků pro výstavbu RD. V rámci stavby se prováděla výstavba splaškové a dešťové kanalizace vč. přípojek ukončených revizní šachticí, vodovodu vč. přípojek končících vodoměrnou šachtou, plynovodu vč. přípojek, vybudování veřejného osvětlení, vybudování komunikací s asfaltovým a dlážděným povrchem, zastávkového zálivu z žulové dlažby, parkovacího stání, vjezdů ,chodníků z betonové zámkové dlažby, protihlukového oplocení, přípojkových pilířů a realizaci sadových úprav (ozelenění pásů kolem komunikací, výsadba stromů a keřů).