Odkanalizování okrajových částí města Orlová, část Lokalita B - VS-Build s.r.o.

Odkanalizování okrajových částí města Orlová, část Lokalita B

Realizace 8/2012 - 10/2014

Kategorie Inženžrské a dopravní stavby

Předmětem stavby je provedení výstavby gravitační splaškové kanalizace-polypropylenové potrubí UR2 v dimenzi DN 250 a kanalizačních odbočení v dimenzi DN150 a DN 200 v Orlové, lokalitě B vč. provedení obnovy komunikací dotčené stavbou.