Přístavba a stavební úpravy azylového domu ve Znojmě - VS-Build s.r.o.

Přístavba a stavební úpravy azylového domu ve Znojmě

Realizace 9/2010 - 8/2011

Kategorie Pozemní stavby

Kompletní rekonstrukce stávající budovy a dostavba nové části azylového domu. Součástí stavby byly veškeré stavební práce a řemesla vč. rekonstrukce napojení na inž. sítě a zpevněných ploch.