Rozšíření zpevněných ploch v areálu firmy EDAC, s.r.o. - VS-Build s.r.o.

Rozšíření zpevněných ploch v areálu firmy EDAC, s.r.o.

Realizace 9/2014 - 10/2014

Kategorie Inženžrské a dopravní stavby

Předmětem stavby je provedení úpravy terénu, rozšíření, oprava povrchu a odvodnění stávajících ploch určených pro skladování a parkování v areálu firmy EDAC, s.r.o.