Silnice č. II/380 - průtah obcí Těšany - VS-Build s.r.o.

Silnice č. II/380 – průtah obcí Těšany

Realizace 4/2013 - 7/2013

Kategorie Inženžrské a dopravní stavby

Předmětem stavby je provedení trativodů, dešťových vpustí, rekonstrukce propustku DN500 a provedení přeložky vodovodu DN100.