Thermal Pasohlávky – páteřní, technická a dopravní infrastruktura - VS-Build s.r.o.

Thermal Pasohlávky – páteřní, technická a dopravní infrastruktura

Realizace 7/2013 - 9/2013

Kategorie Inženžrské a dopravní stavby

Předmětem stavby bylo provedení splaškové a dešťové kanalizace v rámci technické infrastruktury v poloostrově v Pasohlávkách. Splašková kanalizace byla v dimenzi DN 300 (potrubí PP UR2), dešťová DN 300 (potrubí PP-plné žebro) – DN 800 (masivní potrubí PPHD).