Výstavba komplexu Moravia Thermal - VS-Build s.r.o.

Výstavba komplexu Moravia Thermal

Realizace 10/2012 - 8/2013

Kategorie Pozemní stavby

Předmětem stavby bylo provedení venkovní kontaktní fasády včetně dodávky a montáže tepelné izolace, omítky, kotvení, výztužných sítí a tmelů, provedení pokládky obkladů a dlažeb včetně provedení vyrovnání do spádu, hydroizolačních stěrek, spárování a všech dalších komponentů, provedení vyzdívek a vnitřních hrubých a štukových omítek konstrukcí interiéru.
Dále byly prováděny zednické výpomoci pro rozvody a technologie TZB.