Zateplení a výměna oken administrativních objektů – Třebíč - VS-Build s.r.o.

Zateplení a výměna oken administrativních objektů – Třebíč

Realizace 11/2013 - 9/2014

Kategorie Inženžrské a dopravní stavby

Zateplení a výměna oken administrativních objektů – budovy bez čp/če (C5) postavené na pozemku st.p.č 6152 a budovy bez čp/če (C7) postavené na pozemku st.p.č 6148, vše v katastrálním území Třebíč.

Předmětem díla bylo zateplení fasád kontaktním zateplovacím systémem včetně výměny všech výplní otvorů (plast, ocel, AL profily) a zateplení střechy včetně nového střešního pláště.