Zřízení parkovacích stání ul. Komenského a Sadová - VS-Build s.r.o.

Zřízení parkovacích stání ul. Komenského a Sadová

Realizace 7/2013 - 9/2013

Kategorie Inženžrské a dopravní stavby

Předmětem stavby je provedení parkovacích stání, včetně provedení přeložky plynu a kabelů NN.