Stavební činnost

 • Výstavba a rekonstrukce občanských a bytových objektů vč.zateplení
 • Doprava a zemní práce (kontejnerová přeprava)
 • Inženýrské sítě

Služby

 • Opravy a výškové regulace šachtových poklopů a uličních vpustí:
  • přesné kruhové obřezávání propadlých kanálových vpustí v asfaltu, betonu, pila SP-V/300B
  • výšková úprava sanačními hmotami
  • oprava asfaltového, případně betonového krytu
 • Kontrola těsnosti a detekce přítomnosti plynu:
  • Kontrola úniků plynovodů, přípojek, měření ve vnitřních instalacích, v šachtách, v uzavřených prostorách
  • Bezdotykové meření přístrojem EX-TEC HS680 s tištěným výstupním záznamem