Bedřichovice, Lipová - SO01 Komunikace a zpevněné plochy, SO02 Dešťová kanalizace - VS-Build s.r.o.

Bedřichovice, Lipová – SO01 Komunikace a zpevněné plochy, SO02 Dešťová kanalizace

Realizace 4/2020 - 12/2021

Kategorie Inženžrské a dopravní stavby

Kompletní rekonstrukce ul. Lipová v Bedřichovicích, provedení rekonstrukce komunikace a chodníků, vjezdů a inženýrských sítí (vodovod, dešťová kanalizace).