II/152 Želešice průtah, 1. stavba - část inženýrské sítě a rekonstrukce komunikace - VS-Build s.r.o.

II/152 Želešice průtah, 1. stavba – část inženýrské sítě a rekonstrukce komunikace

Realizace 03/2021 - 12/2022

Kategorie Inženžrské a dopravní stavby

Realizace dešťové kanalizace, přípojek, protlaků, vodovodu, chodníků a parkovacích stání, kompletní skladby komunikace, dešťové vpusti.