Kanalizace a ČOV Věstonice - likvidace odpadních vod - VS-Build s.r.o.

Kanalizace a ČOV Věstonice – likvidace odpadních vod

Realizace 2/2014 - 6/2015

Kategorie Inženžrské a dopravní stavby

Předmětem díla byla výstavba gravitační splaškové kanalizace vč. domovních odboček, provedení výtlaku a konstrukčních vrstev komunikací.