Lelekovice - kanalizace SO 030 Sběrač B, SO 031 stoky povodí sběrače B, SO 032, PS 032 čerpací stanice - VS-Build s.r.o.

Lelekovice – kanalizace SO 030 Sběrač B, SO 031 stoky povodí sběrače B, SO 032, PS 032 čerpací stanice

Realizace 7/2016 - 5/2017

Kategorie Inženžrské a dopravní stavby

Předmětem stavby bylo provedení kanalizačního sběrače PP DN300, provedení nápojných stok svěrače, provedení výtlaku, přeložky vodovodu a čerpací stanice. Součástí díla byla i oprava asfaltových povrchů komunikací.