Pálavské náměstí III. etapa - VS-Build s.r.o.

Pálavské náměstí III. etapa

Realizace 7/2013 - 10/2013

Kategorie Inženžrské a dopravní stavby

Předmětem stavby je provedení rekonstrukce a sanace komunikací a zpevněných ploch včetně dešťových vpustí a chodníků.