Veřejná infrastruktura ke stanicím HSZ JMK A ZZS JMK - VS-Build s.r.o.

Veřejná infrastruktura ke stanicím HSZ JMK A ZZS JMK

Realizace 7/2019 - 12/2019

Kategorie Inženžrské a dopravní stavby

Provedení příjezdové komunikace vč. přemostění vodoteče a provedení areálových zpevněných ploch a inženýrských sítí.