Bytový komplex - Kaunicův dvůr - zemní práce, komunikace - VS-Build s.r.o.

Bytový komplex – Kaunicův dvůr – zemní práce, komunikace

Realizace 03/2018 - 07/2018

Kategorie Inženžrské a dopravní stavby

Předmětem díla bylo provedení HTÚ, zemních prací pro osvětlení a komunikace, vč. provedení komunikací, parkovacích stání a chodníků bez obrusných asfaltových vrstev.