Janáčkovo kulturní centrum v Brně - 1. etapa - VS-Build s.r.o.

Janáčkovo kulturní centrum v Brně – 1. etapa

Realizace 05/2015 - 12/2017

Kategorie Inženžrské a dopravní stavby

Předmětem díla bylo provedení demolic, zemních prací pro založení objektu, provedení drenážního systému a provedení obsypů a zásypů objektu.