Kanalizace a ČOV aglomerace P, T, N, K - kanalizace obce Němčičky - VS-Build s.r.o.

Kanalizace a ČOV aglomerace P, T, N, K – kanalizace obce Němčičky

Realizace 10/2014 - 9/2015

Kategorie Inženžrské a dopravní stavby

Předmětem díla byla výstavba gravitační splaškové kanalizace vč. domovních odboček.