Kanalizace a ČOV Branišovice, Bohutice a Olbramovice - VS-Build s.r.o.

Kanalizace a ČOV Branišovice, Bohutice a Olbramovice

Realizace 5/2015 - 11/2015

Kategorie Inženžrské a dopravní stavby

Předmětem díla byla výstavba gravitační splaškové kanalizace vč. domovních odboček, výstavba výtlaků, čerpacích stanic a provedení přeložek vodovodního řádu.